Zatvoreni investicioni fond Mi-Group d.d. Sarajevo

ZIF «Mi-Group» d.d. Sarajevo

ZIF «Mi-Group» d.d. Sarajevo

NOMINALNE VRIJEDNOSTI
Nominalne vrijednosti u 2020.
Informacija o NVI Fonda po mjesecima:

NVI Fonda za decembar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2020. godine iznosila je 24.381.810,53 KM.

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec decembar 2020. godine iznosio je 4.926.930

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec decembar 2020.godine iznosila je 4,95 KM

Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.10.2020. godine iznosila je 4,93 KM.

Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec decembar 2020. godine iznosila je 0,92 KM
NVI Fonda za novembar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec novembar 2020. godine iznosila je 24.349.721,26 KM.

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec novembar 2020. godine iznosio je 4.926.930

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec novembar 2020.godine iznosila je 4,9422 KM

Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.10.2020. godine iznosila je 4,9838 KM.

Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec novembar 2020. godine iznosila je 0,92 KM
NVI Fonda za oktobar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2020. godine iznosila je 25.366.154,79 KM.

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec oktobar 2020. godine iznosio je 4.926.930

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec oktobar 2020.godine iznosila je 5,1485 KM.

Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.10.2020. godine iznosila je 5,2461 KM.

Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec oktobar 2020. godine iznosila je 0,92 KM
NVI Fonda za septembar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec septembar 2020. godine iznosila je 24.560.589,61 KM.

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec septembar 2020. godine iznosio je 4.926.930

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec septembar 2020.godine iznosila je 4,99 KM.

Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.09.2020. godine iznosila je 5,00 KM.

Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec septembar 2020. godine iznosila je 0,94 KM
NVI Fonda za avgust 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2020. godine iznosila je 24.871.954,45 KM.

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec avgust 2020. godine iznosio je 4.926.930

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec avgust 2020.godine iznosila je 5,0482 KM.

Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.08.2020. godine iznosila je 4,9775 KM.

Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec avgust 2020. godine iznosila je 0,99 KM
NVI Fonda za juli 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2020. godine iznosila je 27.252.927,32 KM.

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec juli 2020. godine iznosio je 4.926.930

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec juli 2020.godine iznosila je 5,5314 KM.

Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.07.2020. godine iznosila je 5,4204 KM.

Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec juli 2020. godine iznosila je 1,03 KM
NVI Fonda za juni 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juni 2020. godine iznosila je 26.451.359,20 KM.

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec juni 2020. godine iznosio je 4.926.930

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec juni 2020.godine iznosila je 5,3687 KM.

Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.06.2020. godine iznosila je 5,4306 KM.

Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec juni 2020. godine iznosila je 1,03 KM
NVI Fonda za maj 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2020. godine iznosila je 26.692.460,77 KM.

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec maj 2020. godine iznosio je 4.926.930

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec maj 2020.godine iznosila je 5,4177 KM.

Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.05.2020. godine iznosila je 5,3774 KM.

Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec maj 2020. godine iznosila je 1,03 KM
NVI Fonda za april 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec April 2020. godine iznosila je 26.761.214,44 KM.

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec April 2020. godine iznosio je 4.926.930

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec april 2020.godine iznosila je 5,4316 KM.

Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.04.2020. godine iznosila je 5,4392 KM.

Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec april 2020. godine iznosila je 1,03 KM
NVI Fonda za mart 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2020. godine iznosila je 26.940.634,07 KM.

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec mart 2020. godine iznosio je 4.926.930

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec mart 2020.godine iznosila je 5,4680 KM.

Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.03.2020. godine iznosila je 5,5320 KM.

Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec mart 2020. godine iznosila je 1,03 KM
NVI Fonda za februar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2020. godine iznosila je 26.618.032,18 KM.

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec februar 2020. godine iznosio je 4.926.930

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec februar 2020.godine iznosila je 5,40 KM.

Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 29.02.2020. godine iznosila je 5,49 KM.

Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec februar 2020. godine iznosila je 1,03 KM
NVI Fonda za januar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec januar 2020. godine iznosila je 26.770.237,96 KM.

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec januar 2020. godine iznosio je 4.926.930

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec januar 2020.godine iznosila je 5,43 KM.

Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.01.2020. godine iznosila je 5,33 KM.

Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec januar 2020. godine iznosila je 1,03 KM