MI GROUP društvo za upravljanje fondovima

MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo

O nama

Mi Group

about-bg

Društvo za upravljanje fondovima MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo osnovala je Raiffeisen BANK BH d.d. Sarajevo 1. novembra 2000. godine. Dana 24.05.2006. Društvo za upravljanje fondovima «Market investment group» d.o.o. Sarajevo od Raiffeisen Banke kupio je gospodin Marko Ignjić

25. 12. 2014. g. Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo i Hasen Mašoviĉ postali su novi vlasnici Društva za upravljanje Market investment d.o.o. Sarajevo

15.04.2015. godine umjesto gospodina Hasena Mašoviĉa kao 50% vlasnik upisano je društvo Bioorganic d.o.o. Sarajevo.

Od 17.02.2016. godine Bioorganic d.o.o. Sarajevo. je 100% vlasnik Društva.