MI-Group.ba

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima Zatvorenog investicionog
fonda sa javnom ponudom MI Group

Vanredna Skupština Društva za upravljanje fondovima “MARKET INVESTMENT GROUP” doo Sarajevo

Vanredna Skupština Društva za upravljanje fondovima “MARKET INVESTMENT GROUP” doo Sarajevo, zakazana za 19.09.2017.g, otvorena je u skladu sa Odlukom o sazivanju Skupštine Društva broj NO-VI-21-738/17 od 31.07.2017..g i Pozivom za istu broj NO-VI-21-739/17 od 31.07.2017..g.

Predsjednik Skupštine Damir Dizdar je, potom, u skladu sa članom 233.tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Sl.novine FBiH broj 81/15) prekinuo rad Skupštine i zakazao nastavak Vanredne Skupštine Društva za upravljanje Fondovima “MARKET INVESTMENT GROUP” d.o.o. Sarajevo za utorak, 03.10.2017.g u 09.00 .

MI Group © 2006. - 2015. sva prava pridržana. Kontakt