MI-Group.ba

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima Zatvorenog investicionog
fonda sa javnom ponudom MI Group

Smanjenje učešća u MS & WOOD d.d.

O B J A V LJ U J E

Da je pitem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira prodao i time smanjio učešće u ukupnom broju dionica s pravom glasa u emitentu:
MS&WOOD DD Sarajevo, oznaka ZICARK3. Broj dionica dionica s pravom glasa koje su bile predmet prodaje: 37.998 običnih redovnih dionica s pravom glasa ili procenat od 23,7360 % u ukupnom broju dionica s pravom glasa i svih dionica emitenta. Nakon obavljene transakcije Fond više ne posjeduje dionice navedenog emitenta.

MI Group © 2006. - 2015. sva prava pridržana. Kontakt