MI-Group.ba

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima Zatvorenog investicionog
fonda sa javnom ponudom MI Group

Informacija o bitnom događaju

Firma – Fonda:
Društvo za upravljanje fondovima ''MARKET INVESTMENT GROUP'' d.o.o. Sarajevo

Adresa – sjedište Fonda:
Zagrebačka broj 50.

Broj telefona i telefaks:
033 721-940; 033 721-941
E-mail adresa:
info@mi-group.ba

Broj u registru emitenata kod Komisije:
ZJP-031-01


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda:

1. Navesti događaj iz Priloga br. 2 – V:
Isplata dobiti članovima Društva

2. Datum nastanka događaja:
28.04.2015. godine

3. Kratak opis i razloge događaja:
Skupština Društva za upravljanje fondovima ''MARKET INVETMENT GROUP'' d.o.o. Sarajevo održana 27.04.2015. godine je donijela Odluku o isplati dobiti Članovima Društva.
Dana 28.04.2015. godine. isplaćena dobit Članovima Društva po Odluci Skupštine broj S-496/15 od 27.04.2015. godine.

4. Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi sa događajem:
Erol Džebo, Direktor 033 721-940

MI Group © 2006. - 2015. sva prava pridržana. Kontakt