MI-Group.ba

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima Zatvorenog investicionog
fonda sa javnom ponudom MI Group

Ažuriranje podataka o vlasnicima dionica

Spisak vlasnika bez adrese:
Avdagić Melika
Beganović Ismeta
Branković Pemba
Bratić Manda
Cvrčak Sabrija
Cvrk Mujo
Čirkić Sedina
Čišić Sanel
Ćorić Salko
Đurović Senka
Fetić Ejub
Fetić Miralem
Fetić Zijad
Hadžiahmetović Zineta
Haleba Salih
Handžo Medina
Hasanović Hida
Jusufović Suljo
Memim Abdulah
Mezildžić Husein
Mišković Donald
Mujdžić Jasmin
Muminović Asim
Mustafić Amir
Pršeš Dževad
Ribić Dževad
Rustemović Hasan
Salihović Idriz
Sofić Nedžla
Ustić Enes
Žilić Albasa

Vlasnici sa privremenim matičnim brojem:
Muhić Edina
Mujkanović Mersiha
Smiljanić Marica
Zeničanin Damir

Za više informacija obratite se Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH
Ul. Maršala Tita 62/II, Sarajevo.
Telefon +387 33 279 150
www.rvp.ba, mail: info@rvp.ba

MI Group © 2006. - 2015. sva prava pridržana. Kontakt