Izvještaji sa održanih skupština


Posljednja izmjena, Admin Sekcija: Izvještaji sa skupština


Izvještaji sa održanih skupština-2021. godina

Izvještaj sa održane Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d., 11.02.2021.

Izvještaj sa održane Skupštine BNT TMIH d.d., 03.02.2021.

-2020. godina

Izvještaj sa održane Skupštine Energoinvest d.d., 30.12.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d., 29.12.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine KTK Visoko, 16.12.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF PROF PLUS, 01.12.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine TRZ HADZICI, 27.11.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine JP Elektroprivreda BIH d.d., 10.11.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine BNT TMIH, 19.10.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Bosna Auto d.d., 28.09.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d., 28.08.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine ZRAK d.d., 28.08.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Energoinvest d.d., 21.08.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Sarajevska pivara d.d., 19.08.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Teledigital d.d. Sarajevo, 30. 7. 2020.

Izvještaj sa održane Skupštine TRZ HADZICI, 29.07.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF Prof Plus, 20.07.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Šumaprojekt d.d. Sarajevo, 16. 7. 2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Angrosirovina d.d. Tuzla, 15. 7. 2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Metalotehna d.d. Tuzla, 13. 7. 2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Bosna Auto d.d., 09.07.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Energonova d.d., 09.07.2020.

Izvještaj sa održane IP Svjetlost d.d., 06.07.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Hercegovina-auto d.d., 02.07.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Energoinvest d.d., 30. 6. 2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo, 30. 6. 2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Zif Bosfin d.d. Sarajevo, 30. 6. 2020.

Izvještaj sa održane Skupštine BNT TMIH d.d., 26.06.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Unioninvestplastika d.d., 26.06.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Zif Big investiciona grupa d.d. Sarajevo, 15. 6. 2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Iris Computers d.d., 12.06.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Zif Crobih d.d. Mostar, 4. 6. 2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Zif Prof-plus d.d. Sarajevo, 2. 6. 2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Energoinvest d.d., 22.05.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine BNT TMIH d.d., 30.04.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF Euro Fond-1, 10.04.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Energonova d.d., 11.03.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Energoinvest d.d., 24.02.2020.

-2019. godina

Izvještaj sa održane Skupštine KTK Visoko d.d., 30. 9. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Zrak d.d. Sarajevo, 29. 8. 2019.

Izvještaj sa održane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 27. 8. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Metalotehna d.d. Tuzla, 30. 7. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, 27. 7. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Bosanac d.d. Orašje, 26. 7. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo, 12. 7. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Iris d.d. Sarajevo, 8. 7. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Energonova d.d., 09.07.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine IP Svjetlost d.d., 06.07.2020.

Izvještaj sa održane Skupštine Energonova d.d. Sarajevo, 5. 7. 2019.

Izvještaj sa održane Tehničko remontni zavod Hadžići d.d., 5. 7. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine BNT TMHI Novi Travnik d.d., 1. 7. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Unioninvestplastika d.d. Semizovac, 28. 6. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF Eurofond-1 d.d. Sarajevo, 28. 6. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine BH Telecom d.d. Sarajevo, 27. 6. 2019.

Izvještaj sa održane Energoinvest d.d. Sarajevo, 27. 6. 2019.

Izvještaj sa održane Bosanac d.d. Orašje, 26. 6. 2019.

Izvještaj sa održane Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, 26. 6. 2019.

Izvještaj sa održane TP Distributivni centar d.d. Sarajevo, 21. 6. 2019.

Izvještaj sa održane IP Svjetlost d.d. Sarajevo, 20. 6. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Hercegovina-auto export import d.d. Mostar, 12. 6. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Elektrogrupa d.d. Mostar, 27. 5. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Eurofond-1 d.d. Sarajevo, 27. 5. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Pretis d.d. Vogošća, 22. 5. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF Bosfin d.d. Sarajevo, 21. 5. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo, 21. 5. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Zrak d.d. Sarajevo, 15. 5. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Angrosirovina d.d. Tuzla, 17. 4. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF Big investiciona grupa d.d. Sarajevo, 16. 4. 2019.

Izvještaj sa održane skupštine Energonovo d.d. Sarajevo, 11. 4. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Privredna banka d.d. Sarajevo, 26. 3. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine BH Telecom d.d. Sarajevo, 12. 2. 2019.

Izvještaj sa održane Skupštine Zrak d.d. Sarajevo, 8. 2. 2019.

Izvještaj sa održane skupštine IP Svjetlost d.d. Sarajevo, 24. 1. 2019.

Izvještaj sa održane skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 10. 1. 2019.

-2018. godina

Izvještaj sa održane skupštine Iris computers d.d. Sarajevo, 28. 12. 2018.

Izvještaj sa održane skupštine Granitmont d.d. Jablanica, 25. 12. 2018.

Izvještaj sa održane skupštine Energoinvest d.d. Sarajevo, 24. 12. 2018.

Izvještaj sa održane skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 13. 12. 2018.

Izvještaj sa održane skupštine Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, 28. 11. 2018.

Izvještaj sa održane skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 27. 11. 2018.

Izvještaj sa održane skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo, 27. 11. 2018.

Izvještaj sa održane skupštine Elektrogrupa d.d., 19. 11. 2018.

Izvještaj sa održane skupštine Ozon d.d. Travnik, 16. 11. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Bosanac d.d. Orašje, 7. 11. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Unioninvest plastika d.d. Sarajevo, 2. 11. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Metalotehna d.d. Tuzla, 2. 11. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, 31. 10. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, 24. 10. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Tehničko remontni zavod d.d. Hadžići, 24. 9. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Zrak d.d. Sarajevo, 28. 9. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 18. 9. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Bosanac d.d. Orašje, 27. 7. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF Eurofond-1 d.d. Sarajevo, 27. 7. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Dobrinja BiH d.d. Sarajevo, 9. 7. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 19. 7. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine BNT TMHI novi Travnik d.d. Sarajevo, 5. 7. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, 30. 6. 2018.

Izvještaj sa održane AZIF VIB ad Banja luka, 29. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Teledigital d.d. Sarajevo, 29. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Bitumenka d.d. Sarajevo, 29. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Energoinvest d.d. Sarajevo, 28. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo, 28. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine IP Svjetlost d.d. Sarajevo, 28. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Iris d.d. Sarajevo, 28. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Hercegovina auto d.d. Mostar, 27. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Sarajevoosiguranje d.d. Sarajevo, 26. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine BH Telecom d.d. Sarajevo, 25. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine TP DC d.d. Sarajevo, 21. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Unioninvestplastika d.d. Sarajevo, 21. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF Big investiciona grupa d.d. Sarajevo, 14. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Metalotehna d.d. Tuzla, 13. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Ingram d.d. Srebrenik, 28. 5. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Zrak d.d. Sarajevo, 20. 4. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF Bosfin d.d. Sarajevo, 14. 6. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Energonova d.d. Sarajevo, 22. 5. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Privredna banka d.d. Sarajevo, 7. 5. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF Eurofond d.d. Tuzla, 7. 5. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine BH Telecom d.d. Sarajevo, 7. 5. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine Pretis d.d. Vogošća, 9. 4. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine ZTC Banja vrućica a.d. Teslić, 4. 4. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF Bosfin d.d. Sarajevo, 31. 3. 2018.

Izvještaj sa održane Hercegovina-auto d.d. Mostar, 23. 3. 2018.

Izvještaj sa održane ZIF Big d.d. Sarajevo, 22. 3. 2018.

Izvještaj sa održane Skupštine BH Telecom d.d. Sarajevo, 23. 1. 2018.

-2017. godina

Izvještaj sa održane Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 28. 12. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine Pretis d.d. Vogošća, 28. 12. 2017.

Izvještaj sa održane skupštine Energoinvest d.d., 27. 12. 2017.

Izvještaj sa održane skupštine Privredne banke Sarajevo d.d., 22. 12. 2017.

Izvještaj sa održane skupštine Granitmont d.d. Jablanica, 21. 12. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine Bitumenka d.d. Sarajevo, 5. 12. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine Energonova d.d. Sarajevo, 15. 11. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 26. 10. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine BH Telecom d.d. Sarajevo, 23. 10. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo, 25. 10. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF Bosfin d.d. Sarajevo, 25. 10. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine KTK Visoko d.d. Visoko, 19. 10. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine Energoinvest dalekovodi izgradnja Sarajevo d.d. Sarajevo, 16. 10. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine Teledigital d.d. Sarajevo, 4. 10. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine ZIF Eurofond Tuzla, 3. 10. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, 29. 9. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine Hercegovina-auto Mostar d.d., 29. 9. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine Ingram d.d. Srebrenik, 27. 9. 2017.

Izvještaj sa održane ZIF Bosfin d.d. Sarajevo, 20. 9. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine GP Put d.d. Sarajevo, 1. 9. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine Prehrana promet d.d. Tuzla, 28. 7. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine IP Svjetlost d.d. Sarajevo, 21. 8. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine Zrak d.d. Sarajevo, 3. 8. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine KHK d.d. Lukavac, 21. 7. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine Teledigital d.d. Sarajevo, 14. 7. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine BH Telecom d.d. Sarajevo, 10. 7. 2017.

Izvještaj sa održane Skupštine AZIF Jahorina Konseko Invest a.d Pale u preoblikovanju, 7. 7. 2017.