MI-Group.ba

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima Zatvorenog investicionog
fonda sa javnom ponudom MI Group

Održana Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d.

Održana Skupština ŠIPAD EXPORT IMPORT DD

Održana Skupština IP Svjetlost d.d.

Održana Skupština Svjetlost - SARS d.d.

Održana je Skupština dioničara Društva Svjetlost - SARS d.d. 26.06.2015. u Sarajevu sa početkom u 13 h

Održana skupština Svjetlostkomerc d.d.

Održana Skupština BITUMENKA d.d.

Održana je Skupština dioničara Društva BITUMENKA d.d. 30.06.2015. u Sarajevu sa početkom u 12:00 časova

Održana Skupština ENERGOINVEST TDS

Održana je Skupština dioničara Društva ENERGOINVEST TDS 30.06.2015. u Sarajevu sa početkom u 12 sati.

Održana Skupština Energopetrol d.d.

Održana je Skupština dioničara Društva Energopetrol d.d. 30.06.2015. u Sarajevu sa početkom u 10 časova

Održana Skupština Energoinvest Dalekovodizgradnja d.d.

Održana je Skupština dioničara Društva Energoinvest Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo 29.06.2015. u Blažuju sa početkom u 10:00 sati,

Održana Skupština TP DC

Održana je Skupština dioničara Društva TP DC Srajevo d.d. 29.6.2015. u Sarajevu sa početkom u12:00 časova

Održana Skupština Elektroprivreda BiH d.d. i BIHAĆKA PIVOVARA d.d.

Održana je Skupština dioničara Društva Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 26.06.2015. u Sarajevu sa početkom u 10:00 časova

___________________________________________________________________________________


Održana je Skupština dioničara Društva BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać 26.06.2015. u Bihaću sa početkom u 13:00:00 časova

Održana Skupština DOBRINJA d.d.

Održana je Skupština dioničara Društva DOBRINJA d.d. 25.06.2015. u Sarajevu sa početkom u 10:00 sati,

Održana Skupština BOR BANKA DD

Održana je Skupština dioničara Društva BOR BANKA DD SARAJEVO 23.06.2015. u Sarajevu sa početkom u 15 sati,

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Slijedeca >>

MI Group © 2006. - 2010. sva prava pridržana. Kontakt