MI-Group.ba

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima Zatvorenog investicionog
fonda sa javnom ponudom MI Group

Odluke vanredne Skupštine ZIF Mi-group d.d.

Vanredna Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MIGROUP’’ d.d. Sarajevo održala se 27. 11. 2017. godine u 10,00 sati, u Sarajevu.
Skupštini je prisustvovalo 1,625.333 – 32,98876% dioničara.
Skupština je donijela sljedeće Odluke:
- Odluku o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora na lični zahtjev;
- Odluku o izboru Janeza Dečmana za člana Nadzornog odbora Fonda.

MI Group © 2006. - 2015. sva prava pridržana. Kontakt