MI-Group.ba

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima Zatvorenog investicionog
fonda sa javnom ponudom MI Group

Nastavak ponovne vanredne Skupštine ZIF ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo

Nastavak ponovne vanredne Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo zakazane za 24.10.2017. godine (utorak) u Sarajevu, Ul. Zagrebačka 50., sala Društva za upravljanje fondovima ‘’MARKET INVESTMENT GROUP’’ d.o.o. Sarajevo.
Skupština je sazvana sa početkom u 10,00 sati.

Predsjednik Skupštine je obavjestio dioničare da je skupština sazvana s ciljem razrješenje jednog člana Nadzornog odbora na lični zahtjev i izbora jednog člana Nadzornog odbora. Međutim kako do dana održavanja Skupštine nije stigla prethodna saglasnost Komisije za vrijednosne papire FBiH za predloženog kandidata Janeza Dečmana, Predsjednik Skupštine je konstatovao da se nisu stekli zakonski uslovi za održavanje Skupštine Fonda i predložio je dioničarima, koji su prijedlog i prihvatili, da se današnji nastavak vanredna Skupština otkaže a da Nadzorni odbor Fonda pošto se ispune navedeni uslovi zakaže novu Vanrednu Skupštinu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo.

MI Group © 2006. - 2015. sva prava pridržana. Kontakt