MI-Group.ba

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima Zatvorenog investicionog
fonda sa javnom ponudom MI Group

Informacija o NVI Fonda za juli 2019.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2019. godine iznosila je 27.649.713,09 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec juli 2019. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec juli 2019.godine iznosila je 5,6120 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.07.2019. godine iznosila je 5,5530 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec juli 2019. godine iznosila je 0,78 KM

Informacija o NVI Fonda za juni 2019.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juni 2019. godine iznosila je 27.856.387,46 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec juni 2019. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec juni 2019.godine iznosila je 5,6539 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.06.2019. godine iznosila je 5,6753 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec juni 2019. godine iznosila je 0,71 KM

Obavještenje o sazivanju Skupštine DUF Market investment d.o.o.

Obavještenje o sazivanju Skupštine Društva za upravljanje fondovima "MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o.Sarajevo, 27. 06. 2019. godine.

________________________________________________________________________________________________

Informacija o NVI Fonda za maj 2019.
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2019. godine iznosila je 27.539.357,52 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec maj 2019. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec maj 2019.godine iznosila je 5,5896 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.05.2019. godine iznosila je 5,7011 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec maj 2019. godine iznosila je 0,78 KM

Informacija o NVI Fonda za april 2019.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2019. godine iznosila je 24.722.569,10 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec april 2019. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec April 2019.godine iznosila je 5,0178 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.04.2019. godine iznosila je 5,0167 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec april 2019. godine iznosila je 0,77 KM

Informacija o NVI Fonda za mart 2019.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2019. godine iznosila je 25.010.197,92 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec mart 2019. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec mart 2019.godine iznosila je 5,0762 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.03.2019. godine iznosila je 5,0328 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec mart 2019. godine iznosila je 0,77 KM

Informacija o NVI Fonda za februar 2019.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2019. godine iznosila je 26.415.684,57 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec februar 2019. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec februar 2019.godine iznosila je 5,3615 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 28.02.2019. godine iznosila je 5,0447 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec februar 2019. godine iznosila je 0,65 KM

Informacija o NVI Fonda za januar 2019.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec januar 2019. godine iznosila je 28.983.979,59 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec januar 2019. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec januar 2019.godine iznosila je 5,8828 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.01.2019. godine iznosila je 5,5984 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec januar 2019. godine iznosila je 0,64 KM

Informacija o NVI Fonda za decembar 2018.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2018. godine iznosila je 29.296.728,04 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec decembar 2018. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec decembar 2018.godine iznosila je 5,9462 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.12.2018. godine iznosila je 5,7964 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec decembar 2018. godine iznosila je 0,64 KM

Informacija o NVI Fonda za novembar 2018.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec novembar 2018. godine iznosila je 26.111.648,56 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec novembar 2018. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec novembar 2018.godine iznosila je 5,2998 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.11.2018. godine iznosila je 5,3084 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec novembar 2018. godine iznosila je 0,65 KM

Informacija o NVI Fonda za oktobar 2018.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2018. godine iznosila je 27.038.395,01 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec oktobar 2018. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec oktobar 2018.godine iznosila je 5,4879 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.10.2018. godine iznosila je 5,5207 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec oktobar 2018. godine iznosila je 0,79 KM

Informacija o NVI Fonda za avgust 2018.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2018. godine iznosila je 35.140.282,96 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec avgust 2018. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec avgust 2018.godine iznosila je 7,1323 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.08.2018. godine iznosila je 7,0753 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec avgust 2018. godine iznosila je 0,80 KM

Informacija o NVI Fonda za juli 2018.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2018. godine iznosila je 32.454.667,20 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec juli 2018. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec juli 2018.godine iznosila je 6,5872 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.07.2018. godine iznosila je 7,1781 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec juli 2018. godine iznosila je 0,90 KM

Informacija o NVI Fonda za juni 2018.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juni 2018. godine iznosila je 31.099.590,61 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec juni 2018. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec juni 2018.godine iznosila je 6,3122 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.06.2018. godine iznosila je 6,3037 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec juni 2018. godine iznosila je 1,08 KM

Odluke XI redovne Skupštine ZIF Mi-group d.d.

Nastavak XI redovne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MIGROUP’’ d.d. Sarajevo održao se 6. 7. 2018. godine u 9:00 sati, u Sarajevu.

Informacija o NVI Fonda za maj 2018.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2018. godine iznosila je 31.267.923,84 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec maj 2018. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec maj 2018.godine iznosila je 6,3463 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.05.2018. godine iznosila je 62363 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec maj 2018. godine iznosila je 1,08 KM

Informacija o NVI Fonda za april 2018.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2018. godine iznosila je 28.547.504,99 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec april 2018. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec april 2018.godine iznosila je 5,7942 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.04.2018. godine iznosila je 6,4871 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec april 2018. godine iznosila je 1,08 KM

Informacija o NVI Fonda za mart 2018.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2018. godine iznosila je 28.122.766,62 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec mart 2018. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec mart 2018.godine iznosila je 5,7080 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.03.2018. godine iznosila je 5,4027 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec mart 2018. godine iznosila je 1,08 KM

Informacija o NVI Fonda za februar 2018.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2018. godine iznosila je 28.686.985,31 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec februar 2018. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec februar 2018.godine iznosila je 5,8225 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 28.02.2018. godine iznosila je 5,8748 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec februar 2018. godine iznosila je 1,01 KM

Informacija o NVI Fonda za januar 2018.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec januar 2018. godine iznosila je 30.169.826,96 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec januar 2018. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec januar 2018.godine iznosila je 6,1235 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.01.2018. godine iznosila je 5,9495 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec januar 2018. godine iznosila je 1,12 KM

Informacija o NVI Fonda za decembar 2017.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2017. godine iznosila je 31.094.191,30 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec decembar 2017. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec decembar 2017.godine iznosila je 6,3111 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.12.2017. godine iznosila je 6,2912 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec decembar 2017. godine iznosila je 1,01 KM

Informacija o NVI Fonda za novembar 2017.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec novembar 2017. godine iznosila je 32.031.487,33 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec novembar 2017. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec novembar 2017.godine iznosila je 6,5013 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.11.2017. godine iznosila je 6,1507 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec novembar 2017. godine iznosila je 1,12 KM

Odluke vanredne Skupštine ZIF Mi-group d.d.

Vanredna Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MIGROUP’’ d.d. Sarajevo održala se 27. 11. 2017. godine u 10,00 sati, u Sarajevu.

Informacija o NVI Fonda za oktobar 2017.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2017. godine iznosila je 32.532.255,32 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec oktobar 2017. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec oktobar 2017.godine iznosila je 6,6029 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.10.2017. godine iznosila je 6,6837 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec oktobar 2017. godine iznosila je 1,12 KM

Nastavak ponovne vanredne Skupštine ZIF ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo

Nastavak ponovne vanredne Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo zakazane za 24.10.2017. godine (utorak) u Sarajevu, Ul. Zagrebačka 50., sala Društva za upravljanje fondovima ‘’MARKET INVESTMENT GROUP’’ d.o.o. Sarajevo.
Skupština je sazvana sa početkom u 10,00 sati.

Informacija o NVI Fonda za septembar 2017.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec septembar 2017. godine iznosila je 31.275.356,70 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec septembar 2017. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec septembar 2017.godine iznosila je 6,3478 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.09.2017. godine iznosila je 6,4063 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec septembar 2017. godine iznosila je 1,12 KM

Vanredna Skupština DUF “MARKET INVESTMENT GROUP” d.o.o. Sarajevo

Vanredna Skupština ZIF Mi group d.d.

Vanredna Skupština Zatvorenog Investicionog Fonda sa javnom ponudom “MI Group” dd Sarajevo, zakazana za 22.09.2017.g, nije održana zbog nedostatka minimalnog zakonski određenog kvoruma.

Ponovljena Skupština će biti zakazana u Zakonom određenom roku.

Vanredna Skupština Društva za upravljanje fondovima “MARKET INVESTMENT GROUP” doo Sarajevo

Vanredna Skupština Društva za upravljanje fondovima “MARKET INVESTMENT GROUP” d.o.o. Sarajevo, zakazana za 19.09.2017.g prekinuta je i bit će nastavljena 3.10.2017. godine u 9 sati.

Informacija o NVI Fonda za avgust 2017.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2017. godine iznosila je 33.865.699,78 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec avgust 2017. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec avgust 2017.godine iznosila je 6,8736 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.08.2017. godine iznosila je 6,4095 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec avgust 2017. godine iznosila je 1,26 KM

Informacija o NVI Fonda za juli 2017.

Prosječna neto vrijednost imovine Fondaza mjesec juli 2017. godine iznosila je 32.805.010,32 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec juli 2017. godine iznosio je 4.926.930.
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec juli 2017.godine iznosila je 6,6583 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.07.2017. godine iznosila je 7,0634 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec juli 2017. godine iznosila je 1,24 KM

Informacija o NVI Fonda za juni 2017.

Prosječna neto vrijednost imovine Fondaza mjesec juni 2017. godine iznosila je 32.334.243,54 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec juni 2017. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec juni 2017.godine iznosila je 6,5628 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.06.2017. godine iznosila je 6,5419 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec juni 2017. godine iznosila je 1,28 KM

Informacija o NVI Fonda za maj 2017.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2017. Godine iznosila je 33.860.866,88 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec maj 2017. Godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec maj 2017. Godine iznosila je 6,8726KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.05.2017. godine iznosila je 6,7737 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec maj 2017. Godine iznosila je 1,36 KM

Informacija o prodaji dionica Pivara Tuzla

Informacija o NVI Fonda za april 2017.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2017. Godine iznosila je 33.144.270,41 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec april 2017. Godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec april 2017. Godine iznosila je 6,7272KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.04.2017. godine iznosila je 6,8354 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec april 2017. Godine iznosila je 2,40 KM

Obavještenje o prodaji dionica

Obavještenje o sazivanju Skupštine Market investment group d.o.o.

Informacija o NVI Fonda za mart 2017.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2017. Godine iznosila je 33.012.209,15 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec mart 2017. Godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec mart 2017. Godine iznosila je 6,7004 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.03.2017. godine iznosila je 6,7040 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec mart 2017. Godine iznosila je 2,40 KM

Informacija o NVI Fonda za februar 2017.

Prosječna neto vrijednost imovine Fondaza mjesec februar 2017. Godine iznosila je 33.155.367,99 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec februar 2017. Godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec februar 2017. Godine iznosila je 6,7294 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 28.02.2017. godine iznosila je 6,7467 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec februar 2017. Godine iznosila je 2,10 KM

Informacija o NVI Fonda za januar 2017.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec januar 2017. Godine iznosila je 34.048.388,11 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec januar 2017. Godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec januar 2017. Godine iznosila je 6,9107 KM.
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.01.2017. godine iznosila je 6,7200 KM.
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec januar 2017. Godine iznosila je 1,36 KM

Informacija o NVI Fonda za decembar 2016.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2016. godine iznosila je 33.910.255,34 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec decembar 2016. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec decembar 2016. godine iznosila je 6,8826 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.12.2016. godine iznosila je 7,0576 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec decembar 2016. godine iznosila je 1,13 KM

Informacija o NVI Fonda za novembar 2016.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec novembar 2016. godine iznosila je 33.584.394,67 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec novembar 2016. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec novembar 2016. godine iznosila je 6,8165 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.11.2016. godine iznosila je 6,8978 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec novembar 2016. godine iznosila je 1,13 KM

Informacija o NVI Fonda za oktobar 2016.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2016. godine iznosila je 32.481.484,43 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec oktobar 2016. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec oktobar 2016. godine iznosila je 6,5926 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.10.2016. godine iznosila je 6,8796 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec oktobar 2016. godine iznosila je 1,50 KM

Informacija o NVI Fonda za septembar 2016.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec septembar 2016. godine iznosila je 34.665.303,73 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec septembar 2016. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec septembar 2016. godine iznosila je 7,0359 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.09.2016. godine iznosila je 6,5643 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec septembar 2016. godine iznosila je 1,62 KM

Informacija o sticanju dionica

Informacija o NVI Fonda za avgust 2016.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2016. godine iznosila je 35.361.081,40 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec avgust 2016. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec avgust 2016. godine iznosila je 7,1771 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.08.2016. godine iznosila je 7,1516 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec avgust 2016. godine iznosila je 1,80 KM

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda

Informacija o NVI Fonda za juli 2016.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2016. godine iznosila je 35.380.968,97 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec juli 2016. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec juli 2016. godine iznosila je 7,1811 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.07.2016. godine iznosila je 7,2576 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec juli 2016. godine iznosila je 2,00 KM

Informacija o NVI Fonda za juni 2016.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juni 2016. godine iznosila je 35.589.485,02 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec juni 2016. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec juni 2016. godine iznosila je 7,2235 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.06.2016. godine iznosila je 7,1968 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec juni 2016. godine iznosila je 2,00 KM

Informacija o NVI Fonda za maj 2016. godine

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2016. godine iznosila je 34.535.723,73 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec maj 2016. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec majl 2016. godine iznosila je 7,0096 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.05.2016. godine iznosila je 7,4398 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec maj 2016. godine iznosila je 2,03 KM

Informacija o NVI Fonda za april 2016.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2016. godine iznosila je 33.969.636,56 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec april 2016. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec april 2016. godine iznosila je 6,8933 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.04.2016. godine iznosila je 6,9358 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec april 2016. godine iznosila je 2,25 KM

Informacija o NVI Fonda za mart 2016.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2016. godine iznosila je 34.561.352,20 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec mart 2016. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec mart 2016. godine iznosila je 7,0148 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.03.2016. godine iznosila je 7,2636 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec mart 2016. godine iznosila je 2,94 KM

Odluke IX redovne Skupštine ZIF ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo

Konačna lista kandidata za Nadzorni i odbor za reviziju Fonda

Informacija o NVI Fonda za februar 2016.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2016. godine iznosila je 32.541.285,28 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec februar 2016. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec februar 2016. godine iznosila je 6,6048 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 29.02.2016. godine iznosila je 6,5984 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec februar 2016. godine iznosila je 3,13 KM

Informacija o NVI Fonda za januar 2016.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec januar 2016. godine iznosila je 34.024.381,25 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec januar 2016. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec januar 2016. godine iznosila je 6,9058 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.01.2016. godine iznosila je 6,6380 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec januar 2016. godine iznosila je 4,00 KM

Informacija o NVI Fonda za decembar 2015.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2015. godine iznosila je 35.945.293,90 KM

Prosječan broj dionica Fonda za mjesec decembar 2015. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec decembar 2015. godine iznosila je 7,2957 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.12.2015. godine iznosila je 7,1493 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec decembar 2015. godine iznosila je 4,18 KM.

Saziva se Skupština Društva ''MARKET INVESTMENT GROUP'' d.o.o.

Informacija o kupovini dionica

Informacija o NVI Fonda za novembar 2015.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec novembar 2015. godine iznosila je 36.934.171,90 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec novembar 2015. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec novembar 2015. godine iznosila je 7,4964 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.11.2015. godine iznosila je 7,2543 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec novembar 2015. godine iznosila je 2,70 KM

Informacija o prodaji dionica

Informacija o NVI Fonda za oktobar 2015.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2015. godine iznosila je 36.667.448,86 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec oktobar 2015. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec oktobar 2015. godine iznosila je 7,4423 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.10.2015. godine iznosila je 7,5095 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec oktobar 2015. godine iznosila je 3,00 KM

Informacija o NVI Fonda za septembar 2015.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec septembar 2015. godine iznosila je 37.508.292,03 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec septembar 2015. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec septembar 2015. godine iznosila je 7,6129 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.09.2015. godine iznosila je 7,5932 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec septembar 2015. godine iznosila je 3,00 KM

Obavještenje o sticanju dionica

Informacija o NVI Fonda za avgust 2015

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2015. godine iznosila je37.432.716,81 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec avgust 2015. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec avgust 2015. godine iznosila je 7,5976 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.08.2015. godine iznosila je 7,6237 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec avgust 2015. godine iznosila je 3,00 KM

Informacija o NVI Fonda za juli 2015.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2015. godine iznosila je 38.593.264,47 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec juli 2015. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec juli 2015. godine iznosila je 7,8331 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.07.2015. godine iznosila je 7,6251 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec juli 2015. godine iznosila je 3,09 KM

Smanjenje učešća u MS & WOOD d.d.

U skladu sa članom 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 85/08) Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo...

Informacija o NVI Fonda za juni 2015.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juni 2015. godine iznosila je 39.048.696,40 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec juni 2015. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec juni 2015. godine iznosila je 7,9256 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.06.2015. godine iznosila je 7,9413 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec juni 2015. godine iznosila je 3,09 KM

Informacija o bitnom događaju

Održana je Skupština Društva ''MARKET INVESTMENT GROUP'' d.o.o. Sarajevo

Informacija o NVI Fonda za maj 2015.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2015. godine iznosila je 42.453.814,46KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec maj 2015. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec maj 2015. godine iznosila je 8,6167 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.05.2015. godine iznosila je 8,5999 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec maj 2015. godine iznosila je 3,25 KM

Informacija o bitnom događaju

03.06.2015. godine održana je Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo.

Informacija o bitnom događaju

Održavanje Skupštine DUF ''MARKET INVESTMENT GROUP'' d.o.o. Sarajevo

Informacija o NVI Fonda za april 2015.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2015. godine iznosila je 42.650.345,35 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec april 2015. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec april 2015. godine iznosila je 8,6566 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 30.04.2015. godine iznosila je 8,6458 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec april 2015. godine iznosila je 3,25 KM

Informacija o bitnom događaju

Informacija o bitnom događaju - održavanje Skupštine ZIF Mi group d.d. Sarajevo:

Informacija o bitnom događaju

Na osnovu člana 240. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine F BIH br. 85/08), i Odluke Skupštine Društva za upravljanje ''MARKET INVESTMENT GROUP '' d.o.o. Sarajevo, broj S - 496/15 od 27.04.2015. godine, objavljujemo:

Informacija o NVI Fonda za mart 2015.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2015. godine iznosila je 43.830.322,71 KM.
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec mart 2015. godine iznosio je 4.926,930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec mart 2015. godine iznosila je 8,8961 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.03.2015. godine iznosila je 8,6805 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec mart 2015. godine iznosila je 3,86 KM

Informacija o bitnom događaju

Zakazana je Skupština Društva za upravljanje fondovima "Market investment" d.o.o. Sarajevo

Informacija o NVI Fonda za februar 2015.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2015. godine iznosila je 42.800.565,76 KM
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec februar 2015 godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec februar 2015. godine iznosila je 8,6871 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 28.02.2015. godine iznosila je 8,6747 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec februar 2015. godine iznosila je 3,80 KM

Informacija o NVI Fonda za januar 2015.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec januar 2015. godine iznosila je 42.847.230,57
Prosječan broj dionica Fonda za mjesec januar 2015. godine iznosio je 4.926.930
Prosječna neto vrijednost imovine Fonda po dionici za mjesec januar 2015. godine iznosila je 8,6965 KM
Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na dan 31.01.2015. godine iznosila je 8,6714 KM
Posljednja tržišna cijena dionice Fonda za mjesec januar 2015. godine iznosila je 4,00 KM

Informacija o bitnom događaju

Otkazuje se, iz tehničkih razloga, Skupština Društva za upravljanje fondovima ''MARKET INVESTMENT GROUP'' d.o.o. Sarajevo koja se trebala održati dana 13.02.2015. godine, u prostorijama Društva, Zagrebačka 50. sa početkom u 09:30 sati

Informacija o bitnom događaju

Ponovo se saziva Skupština DUF Market investment d.o.o. Sarajevo

Informacija o bitnom događaju

Skupština DUF market investment do.o. Sarajevo, zakazana za 30.01.2015. otkazuje se iz tehničkih razloga.

Informacija o bitnom događaju

Sazivanje Skupštine DUF Market investment d.o.o. Sarajevo

Ažuriranje podataka o vlasnicima dionica

Kod Registra vrijednosnih papira kao dioničari Fonda zavedena su 35 dioničara sa nepotpunim podacima o adresi prebivališta ili sa privremenim matičnim brojem.
Pozivaju se lica koja su na spisku da Registru podnesu Zahtjev za ažuriranje podataka.
Uz zahtjev za ispravku adrese prebivališta potrebno je predočiti:
- CIPS ličnu kartu (ovjerenu kopiju poštom). Za strane fizičke osobe pasoš
- prijavu prebivališta (origibal ili ovjerenu kopiju)
- dokaz o izvršenoj uplati 5 KM
Uz zahtjev za ispravku adrese dostaviti:
- potvrda o dodjeli JMBG (original ili ovjerena kopija. Za strane fizičke osobe pasoš
- dokaz o izvršenoj uplati 5 KM

MI Group © 2006. - 2015. sva prava pridržana. Kontakt